top of page

Články:

 

Nový "Gold Fixing" budou provádět západní i čínské banky.

4.2.2015

Revidovaný „fixing“ ceny zlata, který je formálně znám jako „London Gold Fix“, by měl být spuštěn začátkem března. Účastníci „fixingu“ doufají, že bude méně matoucí než nový „fixing“ stříbra (LSP – London Silver Price), který byl spuštěn na konci srpna 2014.

 

Přestože má být nový systém spuštěn na začátku příštího měsíce, stěžovala si London Bullion Market Association (LBMA) u Britského regulačního úřadu (FCA) na to, že zatím neobdržela žádný návod k tomu, jakým způsobem by měl být nový systém nastaven.

 

Současný systém telefonní konference, který funguje od roku 1919, bude tedy nahrazen systémem elektronickým a je aktuálně provozován 4 západními „bullion“ bankami.

 

Jednou z nich je banka Barclay´s, která byla pokutována za manipulaci s cenou zlata. Další bankou je UBS, která byla obviněna švýcarským finančním regulačním úřadem FINMA za „jasnou snahu o manipulaci s cenou zlata a především stříbra“.

 

Do nového „fixingu“ by mělo být zapojeno celkem 11 členů, mezi nimiž budou poprvé i čínské banky. Vzhledem k tomu, že Čína je nyní největším producentem a kupcem zlata na světě, je důležité, že Číňané budou mít hlas souběžně s britskými, kanadskými a francouzskými bankami při stanovování ceny zlata. Podíl čínských bank na fixingu by měl dosáhnout přes 25 %. Podle některých analytiků dostala Čína tak velký podíl kvůli obavě z toho, že by se burza Shanghai Gold Exchange mohla stát hlavním světovým centrem pro stanovování ceny zlata a odsunout tak Londýn do pozadí.

 

V obchodní komunitě se zlatem však existují obavy, že nový systém bude také málo transparentní, a je na něho nahlíženo jako na pouhou prodlouženou verzi systému současného, a to především z toho důvodu, že západní banky, které doposud stanovovaly cenu zlata, nahlížejí na zlato s jistou antipatií.

Zdroj: goldcore

 

Čínské banky zatím nejsou členy nového Londýnského fixingu zlata.

Minulý pátek byl spuštěn nový Londýnský fixing ceny zlata (tzv. London Gold Fix), avšak zatím bez vlivu čínských bank. Doposud došlo k pouze nepatrné změně členů fixingu. Ke stávajícím 4 bankám - Barclays, HSBC, SocGen and Bank of Nova Scotia se připojily také banky UBS a Goldman Sachs.

 

Podle posledních údajů LBMA se zatím nepočítá s přímou účastí ani jedné ze 3 čínských bank, které projevily zájem a současně splnily podmínky pro kvalifikaci na účasti při fixingu. Jedná se o banky ICBC, Bank of China a China Construction Bank. Mnoho finančních pozorovatelů se domnívalo, že účast čínských bank bude nevyhnutelná, a to také z toho důvodu, že Čína je v současné době největším „spotřebitelem“ zlata na světě.

 

Nový Londýnský fixing byl zaveden kvůli lepší transparentnosti celého procesu, jelikož finanční regulátoři začali vyšetřovat výše uvedené banky kvůli jeho možné manipulaci. Nicméně skutečnost, že čínské banky zatím nejsou účastníky fixingu, je velmi překvapující a může podporovat v přesvědčení ty, kteří se domnívají, že cena zlata je „kontrolována“ hlavními „bullion bankami“. Celá situace je o to komičtější, že novým členem fixingu je i banka UBS, jež byla obviněna švýcarským finančním regulátorem za „jasný pokus o manipulaci vzácných kovů a především stříbra“.

 

V současnosti se bude s napětím očekávat, jaké další kroky týkající se případných dalších členů „fixingu“ LBMA podnikne. Aby si nový fixing zachoval svou původní 100letou tradici, bude důležité, aby čínské banky byly přizvány ke stanovování ceny zlata co možná nejdříve. V opačném případě totiž hrozí, že rivalové z Asie zavedou vlastní fixing ceny zlata a odsunou časem Londýnský fixing do ústraní.

Zdroj: mineweb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page