top of page
  • Zlatá královská koruna Přemysla Otakara II. byla vyrobena ze zlata pocházejícího z dolů u Krásné Hory. Nynější korunu českých králů vyrobenou za Karla IV. tvoří kromě drahokamů asi 1,5 kilogramu zlata o ryzosti 22 karátů.

  • Když Karel IV. kupoval pro českou korunu Braniborsko, zaplatil za ně asi dvěma tunami českého zlata zpracovaného do půl milionu zlatých mincí.

  • Dva zlaté valouny nalezené u Zlatých Hor koncem 16. stol. o hmotnosti 1,39 a 1,79 kg patřily k největším nálezům v Evropě.

 

Historie zlata v datech

6000 př.n.l.  archeologické nálezy z pravěku

3000 př.n.l.  starověký Egypt – zdobné zlaté šperky

1500 př.n.l.  první mince používané jako platidlo Egypt(shekel) a oblast Středního východu.

1400 př.n.l.  vynalezeny první metody ověřování ryzosti zlata - Babylon

1000 př.n.l.  Asie požívá zlato jako oficiální platidlo - Čína

  700 př.n.l.  počátky zlatých ražených mincí z Lydie oblast Malá Asie

  200 př.n.l.  ve starověkém Římě je ražena zlatá mince Aureus

  312  císař Konstantin začal razit první zlatou jednotnou měnu Solidus

Historie zlata

 

Zlato bylo  využíváno  jako  jistá forma peněz 

přinejmenším od roku 560 př. n. l. až do konce 

Brettonwoodského  měnového systému v roce 

1971. Bylo používáno k uchování hodnoty jak 

jednotlivci  tak i  státy  během celé této  éry. 

 

České zlato v historii

  • Mezi nejstarší předměty z  českého zlata 

         patří vlasová ozdoba stará asi tři tisíce let.

         Zlato se u nás těžilo  už v době bronzové,

         ještě před naším  letopočtem ho dobývali

         Keltové a  poslední  rozmach těžby zažili

         Slované počátkem a v průběhu středověku.

1280

 

 

1500

1717

1787

 

 

 

 

1792

 

1803 1849 1887 1896

1900 1922

1934 1935 1944

 

 

1947 1973

 

1980 1999

2001 2008

 

2009

2011

Italské Benátky jako centrum středověkého obchodu je největším trhem se zlatem. Je zde ražen dukát. Po několik

staletí se stane mezinárodním platidlem v celém evropském regionu. Anglie začíná razit minci florin, noble,

angel, crown a guinea.

Kolonizace Španělského a Portugalského království

Isaac Newton – stanovil hodnotu unce zlata

americký zlatník Efraim Brasher navrhl státu New York ražbu měděné mince. Tento návrh byl představiteli

zamítnut. Hlavním důvodem bylo, že nechtěli do oběhu mincí pustit měděné mince. Brasher  razil zlaté mince Doubloon . Zlatá mince o hmotnosti 26.6 gramů z 22 karátového zlata, byla v roce 1981 ve veřejné dražbě

prodána za 625.000 USD. V roce 2011 byl prodán neznámému investorovi unikátní Brasher Doubloon,

považovaný za vůbec první ražené zlaté mince v USA. Cena prodeje se udává 7 400 000 USD.

Americký dolar získává zlatý standard The Coinage Act, který je definován ekvivalentem 1,6 gramu zlata nebo

24,13 gramy stříbra

Vypuknutí zlaté horečky v USA - Severní Karolína.

Zlatá horečka v Austrálii

objev chemické metody oddělující zlato od rudy pomocí chemické látky kyanid

světoznámá a největší zlatá horečka na Klondike, USA

oficiální přijetí zlatého standardu pro americkou měnu = americký dolar, USD

objevení hrobky krále Tutanchamona v Egyptě, obsahující velké množství zlata

USA zákaz exportu zlata a ustanovení ceny zlata na 35 USD za trojskou unci (prezident F.D. Roosevelt)

první využití zlata v elektronice telekomunikační společností AT&T

mezinárodní smlouva Bretton Woods Agreements, který určuje ustanovení mezinárodního zlatého standardu,

současně založení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Ustanovena parita měn ke zlatu a nutnost

členů držet část státních devizových rezerv ve zlatě s ohledem na plovoucí kurz národních měn a jejich paritě

v USA použito zlato k výrobě kontaktů pro tranzistor

cena zlata dosahuje v polovině roku 120 USD za trojskou unci, USD již není ve zlatém standardu, cena zlata se

zcela uvolňuje a je určována trhem  

cena zlata se na burze v New Yorku dostala 21.1.1980 na historické maximum 870 USD za trojskou unci

Evropa zavádí společnou menu Euro, Evropská centrální banka  

politická nestabilita na dálném východě způsobuje, že o zlato je zvýšený zájem ze strany investorů

akciové trhy zasáhl krach, svět zažívá dluhovou krizi, zlato se stává klidným přístavem pro investory, popularita

mezi investory žene cenu zlata nad hranici 1000 USD za trojskou unci.

silný růst ceny zlata následkem kvantitativního uvolňování v USA, tzv. QE

v září 2011 se zlato vyšplhalo na rekordních 1900 USD/OZ

Od konce Bretton Woodského systému zlato zásadně ztratilo svoji roli jako forma platidla. Je ale pořád považováno za nositele hodnoty a to především v dobách krizí. Jeho role a důležitost znovu narůstá.

 

Centrální banky si uchovávají stále velké zlaté rezervy. A své zásoby v současné době výrazně zvyšují.

 

Mezinárodní měnový fond pracuje na změně metodiky vykazování zlatých rezerv centrálními bankami (doposud se v nich vykazovalo i zlato, které bylo „půjčeno“ obchodníkům za úrok a fyzicky v bance nebylo). 

 

Obvyklý důvod pro nákup zlata je jeho zajímavý růstový potenciál a dlouhodobé uchování hodnoty investice. 

Někteří lidé nakupují zlato s vírou, že se současný monetární a finanční svět zhroutí a zlato si uchová svou hodnotu. 

bottom of page