top of page
Investice

Investice

Cílem investování je zhodnotit investované prostředky

nebo ochránit a uchovat hodnotu již vytvořeného majetku.

 

Najít správný  směr, vhodnou a účinnou  investiční  strategii,

vyznat  se  v  labyrintu finančních  produktů,  fondů,  akcií,

derivátů  a  dalších  investičních  produktů  a  k tomu všemu

ještě účinně řídit rizika s tím spojené, není vůbec jednoduché.

 

Nejdůležitější  částí  investování  je  vytvoření  vhodného  a

vyváženého investičního portfolia, které odolá všem krizím,

ekonomickým  šokům,  pohromám,  válkám   a  podobným

událostem.

Kvalitní portfolio Váš majetek nejen ochrání, ale dokonce hodnotu Vašeho majetku zvýší. A to i v takových ekonomických katastrofách jako byla např. měna v Československu v roce 1953, velké krize v roce 1929, 2008, hyperinflace atd.

 V níže  uvedených  záložkách najdete  základní  informaci  o

některých možnostech investování, ale problematiku investic

je třeba pojmout a řešit v širších souvislostech, např. stanovení

Vašeho  investičního  profilu,  vysvětlení  rizik,  nastavení

optimálního portfolia a investiční strategie, toto vše Vám rád

vysvětlím při osobní konzultaci v mé kanceláři.

Petr Jindra
bottom of page